نشر

۹ اسفند ۱۳۹۸

از مدرسه بیزار بودم!

پیش از ورود کرونا به ایران، نیلوفر نیک‌بنیاد از هفته‌نامه‌ی دوچرخه با من گفت‌و‌گویی کرد که روز پنج‌شنبه هشتم اسفند منتشر شد.
کنار مصاحبه، کتاب تازه‌ی من «عالیجناب مامان‌خانوم» هم معرفی شده. متن مصاحبه را در اینجا می‌خوانید:

– در …