آسترید لیندگرن

۲ مهر ۱۳۹۸

ادبیات کودک از سایه سنگین سیاست در امان مانده‌ است

ادبیات کودک از سایه سنگین سیاست در امان مانده‌ است

گفت‌وگو با مهدی حجوانی از نامزدهای جایزه «آسترید لیندگرن» در ایران

 

 

ادبیات کودک و نوجوان در ایران از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ چرا این شاخه ادبی در مقایسه